Teknisk support
Garantier & Reklamasjoner
Om du har spørsmål angående garantier eller reklamasjoner kontakter du forhandleren der du kjøpte varen.

Teknisk support
http://techdocs.shimano.com finner du sprengskisser og servicemanualer.