Teknisk support
Garantier & Reklamationer
Om du har frågor angående garantier eller reklamationer kontaktar du den återförsäljare där du har köpt varan.

Teknisk support
si.shimano.com hittar du sprängskisser och servicemanualer.